Bên thắng cuộc – Huy Đức – Quyển I: Giải phóng

Nói về Bên thắng cuộc

Bên Thắng Cuộc của Huy Đức là quyển sách hay nhất về lịch sử Việt Nam sau 1975 mà tôi được biết, kể cả những công trình bằng ngoại ngữ của các học giả nước ngoài.

Trần Hữu Dũng, giảng viên Kinh tế học tại Đại học Wright, Ohio, USA.

Bên Thắng Cuộc - Huy Đức - Quyển I: Giải phóng

Bên Thắng Cuộc – Huy Đức – Quyển I: Giải phóng

Cuốn sách này nói về những sự thật khốc liệt, nhưng vì rất trung thực nên nó khiến ta bình tĩnh hơn trong thế giới và giữa đất nước khốc liệt ngày nay.

Nhà văn Nguyên Ngọc, Đại học Phan Chu Trinh, Hội An, Việt Nam.

Bên Thắng Cuộc là tác phẩm ‘thực’ nhất, cho đến thời điểm này, ghi lại một giai đoạn lịch sử khốc liệt, thông qua tư liệu, của dân tộc từ biến cố 1975 đến nay.

Nhà báo Đinh Quang Anh Thái, Nhật báo Người Việt, California, USA.

Cuốn sách phân tích tình hình Việt Nam từ năm 1975 – của một nhà báo sinh ra và lớn lên trong chế độ cộng sản – một cách chuyên nghiệp và công bằng hiếm có. Nó là một kho tàng dữ liệu quý báu, có thể làm ngạc nhiên cả những chuyên viên theo dõi chính trị Việt Nam trong nhiều thập niên qua.

Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason, Virginia, USA.

Huy Đức viết công trình khảo cứu lịch sử đặc sắc này với lương tâm trong sáng và tay nghề lão luyện của một nhà báo chuyên nghiệp có trách nhiệm trước vận mệnh của đất nước. Có công minh lịch sử mới có hòa giải dân tộc thưc sự.

Chu Hảo, Nhà Xuất bản Tri Thức, Hà Nội, Việt Nam.

Mấy lời của tác giả

Lời cám ơn

Phần 1: Miền Nam
Chương 1: Ba Mươi Tháng Tư

Chương 2: Cải tạo

Chương 3: Đánh tư sản

Chương 4: Nạn Kiều

Chương 5: Chiến tranh

Chương 6: Vượt biên

Chương 7: “Giải Phóng”

Phần II: Thời Lê Duẩn
Chương 8: Thống nhất

Chương 9: Xé Rào

Chương 10: Đổi mới

Chương 11: Campuchia

---
Phụ lục 1: Sự thật lịch sử về tăng 390 và tăng 384

Phụ lục 2: Tướng Big Minh sau 1975

---
Danh mục sách tham khảo