Bên thắng cuộc – Huy Đức – Quyển II: Quyền bính

Ben thang cuoc Huy Duc quyen 2 Quyen binh

Bên thắng cuộc – Huy Đức – Quyển II: Quyền bính

Bên thắng cuộc Phần 2 – Quyền bính – tập trung khai thác các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội… của Việt Nam sau 1975.

Cuốn sách đề cập đến các lãnh đạo cao cấp nhất như Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh…

Mấy lời của tác giả

Phần III: Dấu ấn Nguyễn Văn Linh
Chương 12: Cởi trói

Chương 13: Đa nguyên

Chương 14: Khoảng cách Linh – Kiệt

Chương 15: Tướng Giáp

Phần IV: Tam nhân
Chương 16: Thị trường

Chương 17: Tam quyền không phân lập

Chương 18: Tam nhân phân quyền

Chương 19: Đại hội VIII

Chương 20: Lê Khả Phiêu và ba ông cố vấn

Chương 21: Định hướng xã hội chủ nghĩa

Chương 22: Thế hệ khác

---
Phụ lục: Đánh và Đàm