Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết?

Truyện ngắn Paustovsky

Cầu vồng trắng

Lẵng quả thông

Bình minh mưa